Catbox
Home
Catbox_000.jpg
Catbox_011.jpg
Catbox_012.jpg
Catbox_013.jpg
Catbox_014.jpg
Catbox_033.jpg
Catbox_021.jpg
Catbox_010.jpg
Catbox_022.jpg
Catbox_027.jpg
Catbox_026.jpg
Catbox_015.jpg
Catbox_024.jpg
Catbox_037.jpg
Catbox_002.jpg
Catbox_039.jpg
Catbox_023.jpg
Catbox_020.jpg
Catbox_038.jpg
Catbox_009.jpg
Catbox_029.jpg
Catbox_019.jpg
Catbox_031.jpg
Catbox_030.jpg
Catbox_007.jpg
Catbox_034.jpg
Catbox_008.jpg
Catbox_040.jpg
Catbox_035.jpg
Catbox_025.jpg
Catbox_001.jpg
Catbox_017.jpg
Catbox_018.jpg
Catbox_016.jpg
Catbox_032.jpg
Catbox_028.jpg
Catbox_003.jpg
Catbox_036.jpg
   
Koty mają zwyczaj wchodzenia tam, gdzie wejść się da. A zwłaszcza tam, gdzie wejść się nie da.
Oto przykłady z domowej hodowli. Zazwyczaj są to pudełka, ale koty potrafią wchodzić również do innych przestrzeni.

W większości zaprezentowanych przypadków koty właziły z własnej inicjatywy.

Podczas realizowania tej sesji nie ucierpało żadne zwierzę.